KALİTE YÖNETİMİ
  • Müşteri memnuniyeti ve beklentilerini karşılamak amacıyla pazara sunmuş olduğumuz ürün ve diğer tüm faaliyetlerimizin kalitesini arttırmak,

  • En uygun, en doğru ve en ekonomik çözümleri en hızlı biçimde üreterek daha sonra ortaya çıkabilecek uygunsuzlukların önüne geçmek,

  • Başlanan her projeyi zamanında,en üst düzey tekniklerle projesine tam uyumlu, istenen kalitede ve bütçe sınırları içinde eksiksiz tamamlamak,

  • İçinde bulunduğumuz topluma ve çevreye saygılı, örnek bir kuruluş olmak ve iş hacmini sürekli geliştirerek, ülke ekonomisine katkıda bulunmak,

  • Kalite Yönetimi Sistemi çerçevesinde ve tüm çalışanlarımızın katılımı ile bunun sürekliliğini sağlamak,

    k
    alite politikamız olarak belirlenmiştir.